Hjälp till sökformulär m.m. för handlingar i slutarkiv

Fastighet Här anges den fastighetsbeteckning som man vill söka på. Sökning sker med brgreppet "börjar med".
Ex: sko ger träff på Skolskeppet, Skomakaren och Skonaren medans skonaren 1 bara ger träff på Skonaren 1.
Alternativt namn

Här kan man ange ett namn, på ex ett hus inom fastigheten, för att förfina sökningen på en större fastighet.
Ex kan man vara intresserad av ett företagsnamn som Vingresor eller eller ett användningssätt som Skyddsrum.

Gatuadress Om fastighetsbeteckningen inte är känd kan man i en del fall söka på gatuadressen. Sökning sker med brgreppet "börjar med".
Eventuell tidigare fastighetsbeteckn Om fastigheten har bytt namn kan man i en del fall också söka på den tidigare fastighetsbeteckningen. Sökning sker med brgreppet "börjar med".
GIS X-koordinat Här kan man ange en fastighets GIS-koordinat i X-led. Sökning sker med begreppet "börjar med".
GIS Y-koordinat Här kan man ange en fastighets GIS-koordinat i Y-led. Sökning sker med begreppet "börjar med".
Diareinummer Här anger man ett diarienummer för att urskilja ett visst ärende på en fastighet. Sökning sker med begreppet "är lika med".
Ex: 00.0129, enbart siffror och punkt-tecknet kan användas.
Sökandes namn I en del fall kan man söka på sökandes namn. Sökning sker med begreppet "innehåller".
Ex: anders ger träff på både "Anders Jonsson" och "Nils Andersson".

I de fall man får upp meddelandet "Sökningen gav inget resultat, försök igen! " beror detta på att "för många" eller "för snäva" sökbegrepp har angetts i sökformuläret. Det är bättre att börja med ett "grovt" sökbegrepp och sedan förfina sökningen efter de data som visas i sökresultatet.

När formulär öppnas med KMTech visas vissa knappar och fält för navigering.
Dessa har sin motsvarighet i Internet Explorer enligt nedanstående.
Bakåt
Uppdatera
Stopp
Framåt
Adress

Visa alla dokument för "Handlingar i slutarkiv".

Ta bort alla dokument i viewerns högra fönster.
Ta bort alla dokument i viewerns högra fönster när programmet stängs.

För att visa ett enskilt dokument, tryck på den understrukna länken för respektive handling.